Mzdy - účetnictví Praha západ

Poskytujeme externí vedení a zpracování mezd a personalistiky
- zpracování měsíční mzdy,
- odvody sociálního a zdravotního pojištění,
- roční zúčtování daně zaměstnanců,
- vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti,
- přihlášení a odhlášení Vašich zaměstnanců ke zdravotnímu či sociálnímu pojištění,
- výpočet ročního zúčtování daně ze závislé činnosti,
- potvrzení pro zaměstnance a úřady,
- Dohoda o provedení práce (DPP )
- Vedení personální agendy
- kompletního vypracování pracovních smluv se zaměstnanci a všechny další požadavky ohledně mzdové agendy a personalistiky, včetně přihlášení a odhlášení Vašich zaměstnanců ke zdravotnímu či sociálnímu pojištění.

Rovněž můžeme pro Vás vykonat návštěvy potřebných úřadů a odevzdat zde potřebné podklady.

Co zpracovává mzdové účetnictví:

Každému zaměstnanci za práci přísluší mzda, kterou zpracovává mzdová účetní. Jde o mzdu, která odpovídá náročnosti, odbornosti a množství odpovědnosti při vykonávání práce. Zároveň platí, že jde o peněžní nebo naturální ohodnocení zaměstnanců v soukromém sektoru, které se vyplácí zpětně za předchozí měsíc.

Mzdy podléhají zákonům a předpisům, které je třeba u jejich zpracování zohlednit. Týkají se:
- povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění,
- započítávání záloh a srážek ze mzdy,
- množství odpracované doby,
- povinností k důchodovému pojištění,
- náhrad mzdy při pracovní neschopnosti,
- vyplácení sociálních dávek,
- odměn, příplatků, prémií, odstupného,
- cestovních náhrad,
- druhu a struktury mzdy
- a druhu pracovního poměru.

Top