Vedení účetnictví Praha západ

Účetnictví vedeme pro firmy i jednotlivce:

- Fyzické osoby
- Malé a střední podniky
- Neziskové organizace
- Bytová družstva
se sídlem na území Hlavního města Prahy a Praha Západ.

Zabýváme se zejména:

- komplexním vedením podvojného účetnictví,
- daňovou evidencí
- DPH
- mzdová a personální agenda,
- kompletní účetní služby
- zpracování daňových přiznání
- účetnictví pro Import / Export, INCOTERMS
- zastupování na úřadech
- rekonstrukce účetnictví za minulá období
- evidence majetku
- účetní a daňové poradenství
- zpracování finančních reportů
- Kompletní zastupování na úřadech ( FÚ, PSSZ, ZP )

Pravidla pro vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) a další související předpisy. Těmi jsou pro podnikatele vyhláška 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 024.

Přenechte celou problematiku vedení účetnictví na profesionální účetní. Díky správnému vedení účetnictví budete mít kompletní přehled o svém podnikání.

Top