Novinky pro firmy

OSSZ - novinky od 01.09.2020 pro zaměstnavatele

Od 1. 9. 2020 Je zaměstnavatel je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení pouze v elektronické podobě veškeré informace přihlášení /odhlášení zaměstnance, ELDP, Nemocenské, PPM, OČR a ostatní věcí spojené s ČSSZ včetně dne nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Oznámení je povinen podat nejpozději v první pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání. Pro ukončení pracovního poměru, první pracovní den po skončení doby zaměstnání.

Pokud je zaměstnanec cizinec a nemá rodné číslo a číslo pojištěnce, které již bylo přidělené zaměstnanci dříve, musí se podávat přihláška nástupu do zaměstnání a k tomu kopie platného cestovního dokladu s naskenovanou podepsanou platnou pracovní smlouvou.

Následně OSSZ přidělí zaměstnanci číslo pojištěnce a veškeré informace předá zaměstnavateli elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Top