Outsourcing účetnictví - Praha západ

Poskytujeme externí vedení a zpracování Účetnictví
Poskytujeme externí vedení a zpracování mezd a personalistiky
V případě, že jste mimo Českou republiku a nemáte čas na to, abyste dovezli dokumenty do Prahy, využijte naši bezplatnou službu Dálkové účetnictví.

Návod

1. Naskenujte všechny dokumenty firmy za zdaňovací období. Přibližný seznam viz níže. Pošlete skeny na vira@knotek.info
2. My zkontrolujeme dokumenty a sdělíme Vám cenu za služby, kterou si můžete také sami určit pomocí Kalkulačky.
3. Připravíme a podáme dokumenty na finanční úřad a pošleme jejich sken na Váš e-mail.
4. Pokud máte otázky, napište nám na naší adresu kterou najdete na webové stránce.

Dokumenty nebo soubory pro skenování a zaslání:

1. Pokud jste již dříve nebyli našimi klienty, předložte nám účetnictví a přiznání k dani Vaší společnosti za předchozí zdaňovací období:
- přiznání k dani z příjmu právnických osob
- rozvaha
- výkaz zisku a ztrát
2. Bankovní výpisy všech firemních účtů za zdaňovací období: sken papírových výpisů nebo soubory výpisů v jakémkoliv běžném formátu.
3. Pokladní doklady: účtenky, stvrzenky, výdajové pokladní doklady a příjmové pokladní doklady.
4. Faktury vydané Vaší společností s datem zaplacení.
5. Faktury přijaté Vaší společností s datem zaplacení.
6. Kupní smlouvy, smlouvy o pronájmu, leasingové a úvěrové smlouvy, předávací protokoly a jiné dokumenty, které se vztahují ke zdaňovacímu období.

Top