Daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby 2021

Návrat

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby 2021

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je určeno poplatníkům, kteří mají podle zákona o dani z příjmů fyzických osob příjmy, které jsou předmětem daně podle § 6 zákona (příjmy ze závislé činnosti), podle § 7 zákona (příjmy ze samostatné činnosti), podle § 8 zákona (příjmy z kapitálového majetku), podle § 9 zákona (příjmy z nájmu) a podle § 10 zákona (ostatní příjmy) plynoucí ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí.

Pokud roční příjmy poplatníka, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhnout 15 tisíc korun. Daň z příjmů fyzických osob je 15 % ze základu daně.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (ale i zaplacení daně) je 1. dubna 2021. Jestliže ho však podáte elektronicky, lhůta se vám prodlouží až do 1. května. V případě zpracování a podání daňového přiznání poradcem se termín posouvá na 1. července 2021, ale i v tomto případě je třeba do 31. března 2021 předložit finančnímu úřadu plnou moc udělenou poradci.

Podání daňového přiznání do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty se toleruje a není za to žádná sankce.

Daňové přiznání pro rok 2021:

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzické osoby 2021
Interaktivní formulář přiznání k dani z příjmů fyzické osoby 2021

Všechny formuláře pro rok 2021:

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzické osoby 2021

2021-01-30

Top